Suzhou Fujiatlas Elevator Co., LTD
No.2 Xingye Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China 
Tel: 051258669001  
Fax: 051258669001 
E-mail: fujiatlas@163.com
Web: www.fujiatlas.com